0903 570073

NHÀ Ở PHỐ: 36 NGUYỄN HỒNG SƠN,TP TUY HÒA.