0775509818

Nhà Ở

NHÀ Ở PHỐ: 36 NGUYỄN HỒNG SƠN,TP TUY HÒA.

NHÀ Ở PHỐ: 36 NGUYỄN HỒNG SƠN,TP TUY HÒA.

- Nhà ở sân vườn kết hợp văn phòng làm việc cho chủ đầu tư. - Khuôn viên đất:...