0775509818

NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY OLAM PHÚ YÊN.

NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY OLAM PHÚ YÊN.

NHÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY OLAM PHÚ YÊN.

- Tổng diện tích sàn BTCT: 750m2. - Đơn giá xây dựng trọn gói: 4.350.000đ/1m2 sử ...