0903 570073

Công trình trạm dừng chân, kết hợp khu nghỉ dưỡng VỸ LÂM - VĨNH PHƯƠNG - NHA TRANG

Trạm dừng chân,kết hợp khu nghỉ dưỡng VỸ LÂM, VĨNH PHƯƠNG, NHA TRANG: