0775509818

Công trình khách sạn mini điện ảnh CORNER

Qui mô: -12 phòng, 760m2 sử dụng.

Chủ đầu tư: Ông PHAN ÁNH DƯƠNG-ĐÀI TRUYỀN HÌNH_PHÚ YÊN

Địa chỉ công trình: 1025 Đại lộ Hùng Vương, P7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Tin liên quan